Nyomtatott Kommunikációért Alapítvány

Nyomtatott Kommunikációért Alapítvány

A Nyomda- és Papíripari Szövetség 2016-ban alapította a Nyomtatott
Kommunikációért Alapítványt. Az Alapítvány célja a papír alapú nyomtatás
fejlesztése a 21. század kommunikációs kihívásainak megfelelően, a magyar
nyomdászat értékeinek és kulturális örökségének megismertetése és
népszerűsítése a társadalom széles rétegeinek körében. Az Alapítvány
kiemelt fontosságot tulajdonít a papír alapú nyomatás szükségleteit és
fejlődését szolgáló közép- és felsőfokú oktatás megőrzésének, fejlesztésének, illetve a felnőtt képzés kiépítésének.

A közép- és felsőfokú oktatás színvonalának növelése érdekében az
Alapítvány támogatja az oktatási intézményeket, az ott folyó oktatató és nevelőmunkát, valamint a tudományos kutatást és az innovációs tevékenységet. Az Alapítvány támogathat, minden olyan karitatív jellegű tevékenységet is, amely a papír- és nyomdaipar széles szakmai közössége számára jelentőséggel bír.

Széchenyi 2020